Jednou se jeden muž vracel před svátkem z práce domů. Byla už pěkná tma a on se šplhal do prudkého kopce aby se dostal dřív domů. Tu jej náhle obklopily bludičky a on si v pudu sebezáchovy hned lehl na zem. Vedle hlavy spatřil papír a ten si dal před ústa, aby nebyl slyšet ani jeho dech. Jenže měl ve vestě hodinky, které si klidně tikaly. Světélka se vrhla po zvuku, rozervala muži vestu a hodinky rozdrtila na malé kousíčky. Celou noc tak ležel ochromený nešťastník na zemi a až se svítáním se potácel dále. Když překročil práh svého domova, matka se zděsila jeho zjevu.

Prameny a literatura

 • Emil Šnicar, Sbírka pověstí a zvyků z Dolejšího Těšova a okolí in Sušické listy 1928

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Škádlivky
 • Obec:
  Dolejší Těšov, osada, část obce Hartmanice
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Hartmanicko
 • Kraj:
  Plzeňský