Jeden zdejší sedlák, Karl Peter, měl doma prastarou kouzelnou knihu. Byla vázána v lidské kůži a stoupal z ní pekelný puch. Když v ní četl, mohl si přičarovat co chtěl, ba i zabít na dálku. Jednou Peter ležel nemocný, a tu k němu přiběhl čeledín, že se okolo statku potuluje liška. Sedlák mu poručil, aby do okna vystavil jeden šindel a začal číst v knize. Přitom střelil do šindele svou pistolí. V tom okamžiku se liška u kurníku překotila a byla mrtvá. Jednou šel Peter do kostela v Dobré Vodě a čeledín si usmyslel něco vyčarovat. Po nose našel knihu a začal v ní roztržitě číst. Tu vletěl do světnice havran a sedl si na tyč nad pecí. A každou čtenou řádkou těch ptáků přibývalo. Pekelný tlukot a skřehotání se sotva dalo vydržet, když v tom se sedlák vrátil. Hned popadl knihu a začal v ní číst od konce. Příšerní ptáci se podstupně ztráceli, až byla světnice zase prázdná. Rozzlobený Peter vyhnal čeledína ze statku a černou knihu pak ukrýval ve zdi stodoly. Brzy nato však zemřel a s ním zmizela i čarodějná kniha.

Prameny a literatura

 • Hans Kollibabe, Sagen und Märchen aus dem Landkreis Bergreichstein, rukopis 1920 – 43, str. 564, č. 26, Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Člověk a magie
 • Obec:
  Karlov, zámeček poblíž Dobré Vody
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Hartmanicko
 • Kraj:
  Plzeňský