Kolem zámečku Karlova obchází duch překrásné dívky doprovázený tajemnou laní. Kdysi tam pánům sloužil správce Kleofáš se svojí jedinou dcerou Gerorgií. A protože všude kolem byla nespoutaná příroda, trávila svůj čas mezi stromy, potoky a zvěří. Ochočila si dokonce laň, jež jí byla nejlepší přítelkyní. Georgie byla tudíž plachá, a když přijížděli páni na zámek, utíkala se schovat do vzdálené jeskyně, kde se živila sušenými jablky a pekla si na ohni brambory. A laň tam pobývala s ní. Jednou zase panstvo pořádalo lov a jeden sudí z Horažďovic byl při tom napaden poraněným kancem. Byl navíc sám, jeho družina rozptýlená po lesích. Tu se objevila překrásná dívka, přiskočila a vrazila zvířeti nůž do boku a tím lovce zachránila. Amazonka ihned zmizela, avšak ten večer se na zámečku mluvilo jen o ní. Správce vysvětloval, že to byla jeho divoká dcera. Páni se druhý den rozjeli ke svým domovům, jen raněný se pomalu uzdravoval v hostinném pokoji. Umanul si, že dívka bude jeho ženou. Dlouho Kleofáše přemlouval a ten zase svou dceru. Ta však za nic nechtěla opustit svou přítelkyni laň, tak svéhlavý pán vymyslel krutý plán. Opět byl vyhlášen hon, ale tentokrát na samotnou laň. Pak by se dívka už nemohla na nic vymlouvat. Ona však něco tušila a od zvířete se nehnula ani na krok. A tak se stalo, že když byla na laň vystřelena kule, skočila Georgie do rány. Nešťastný otec ji pochoval do lesní hlíny a od té doby tam prý divokou zvěř hlídá přízrak dívky oblečený do mlhy.

Prameny a literatura

 • J. Kliment, Povídky, báje a pověsti staré Šumavy, rukopis 1984, Muzeum Šumavy Sušice

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Karlov, zámeček poblíž Dobré Vody
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Hartmanicko
 • Kraj:
  Plzeňský