Ve Žlíbku žila spokojeně jedna rodina, dětí jako smetí. Jen jedno bylo neduživé a trpělo padoucí nemocí. Všechny z toho bolelo u srdce. Jkednou k nim přišel světem zkušený podomní obchodník a poradil jom, aby se obrátili s důvěrou na svatého Valentina. Ten měl svou kapli v Palvínově a říkalo se o něm: „S Valentýnem zlu se minem!“ Tak se matka s ubožáčkem vypravila na dlouhou cestu. Chvíli capkalo, chvíli jej musela nésti. Konečně se ocitli u kapličky a nešťastná žena se vroucně modlila k dobrému světci. Když se vraceli, běžel hošík celou cestu vedle matičky a byl čilý nadmíru. Tak svatý Valentin opět udělal jeden ze svých četných zázraků.

Prameny a literatura

 • Hans Kollibabe, Sagen und Märchen aus dem Landkreis Bergreichstein, rukopis 1920-43, Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Legendy
 • Obec:
  Palvínov, osada obce Štěpanice
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Hartmanicko
 • Kraj:
  Plzeňský