Při cestě z Palvínova do Rapotic stojí boží muka a křížem a vedle nich roste divný keř. Prý po nocích hoří modravým plamenem, což značí, že tam zakopán poklad. Jednou se tam vypravilo sedm mužů. Byl již večer, když tu potkali čerta. Ten se jich úlisně zeptal, kdo by byl ochoten za poklad dát svůj život. První vykřikl: „Já ne!“ a ostatní to v hrůze opakovali. Sedmý se zmohl dokonce na souvislá slova: „Ježíšmarjá, já chci žít, ač jsem chuďas, vždyť mám doma děti. Co by si s nimi počala ubohá vdova!“ Po tomto nářku čert zmizel. U keře se pak parta dala do práce a brzy objevili v zemi železnou truhlu, kterou začali zvedat dřevěnými sochory. Jeden se však rod tou tíhou zlomil a truhla spadla znova do jámy a pak zmizela. Vícekrát již keř nehořel a o pokladu už nikdo neslyšel.

Prameny a literatura

 • Stachovský zápis, rukopis, b. v.

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Poklady
 • Obec:
  Palvínov, osada obce Štěpanice
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Hartmanicko
 • Kraj:
  Plzeňský