Jednou o velikončním týdnu oral pod Libínem chudobný čeledín. Když měl hotovo, šel si odpočinout na chvíli do stínu Ježíšovy skály. To je ta, na níž jsou vytesána tři písmena: I H S, což v latinské zkratce znamená „Ježíš, zachránce lidí“. U skály stál dutý strom a mladík se do něj ze zvědavosti podíval, a hle, ležel tam starodávný klíč. Čeledín se jím dotkl skály a ta se před ním otevřela. Bylo vidět do nitra hory. Oráč šel chodbou tak dlouho, až se před ním otevřela veliká síň. Ta byla plná pokladů a uprostřed u stolu seděli tři spící stařešinové. Mladík si nabral zlata a utíkal pryč. Sotva se ocitl na čerstvém vzduchu, skála se za ním s třeskotem uzavřela. Poklad mu však štěstí nepřinesl, žil náhle na vysoké noze, zpychl a po roce za divných okolností zemřel.

Prameny a literatura

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Poklady
 • Obec:
  Libín, hora u města Prachatice
 • Okres:
  Prachatice
 • Region:
  Prachaticko
 • Kraj:
  Jihočeský