Za starodávna šla mezi Šumaváky podivná pověst. Občas do zdejších lesů přilétala hejna chocholatých ptáků, kteří svým pronikavým hvízdáním, lekali lidi až do morku kostí. Přinášeli s sebou morovou nákazu. Ta prý pocházela z jejich prolité krve, když na ně jakýsi opovážlivec střílel. Jiní pravili, že jsou to jenom brkoslavi.

Prameny a literatura

 • Ladislav Stehlík, Země zamyšlená III 1974, str. 202

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Člověk a osud
 • Obec:
  Prášily, obec
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Hartmanicko
 • Kraj:
  Plzeňský