Jeden muž šel zvečera ze své zamokřené louky do Velkého Radkova. Náhle se k němu blížil divoký štěkot. Rámus se stále přibližoval a nyní chlapík pochopil, že je to Divoká honba. Napřed se hnali dva obrovští psi, jeden bílý s černými skvrnami a druhý hnědý. Málem ho povalili a muž v mdlobách padl na zem tváří do mechu. Když přišel k sobě, slyšel Divokou honbu, jak se vzdaluje směrem do zámeckých lesů při hradu Kašperk.

Prameny a literatura

 • Hans Kollibabe, Sagen und Märchen aus dem Landkreis Bergreichenstein, rukopis, 1920-43, č. 4, Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Přírodní démoni
 • Obec:
  Velký Radkov, osada obce Vatětice
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Hartmanicko
 • Kraj:
  Plzeňský