Jednou sedělo několik žen na přástkách ve Velkém Radkově. Když se připozdilo, vydali se pomocnice na cestu domů do Rapotic. Jedna z nich se však zdržela u poslední chalupy s výmluvou, že si ještě něco musí zařídit. A že mají jít zatím napřed. Když však dlouho nešla, vrátily se ženy zpět k vesnici a volaly: „Wabi, kde jsi?“ Tu uviděly ke své hrůze u toho domu půlku ženského těla, jak visí z klíčové dírky. Druhá půlka trudimůry visela dovnitř síně. Chtěla totiž mořit zdejší spáče, avšak když se ozvalo její jméno prolézala zrovna dovnitř. V tom okamžení musela na sebe vzít lidskou podobu a tak divně zemřela.

Prameny a literatura

 • Hans Kollibabe, Sagen und Märchen aus dem Landkreis Bergreichenstein, rukopis, 1920-43, str. 602, Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Démonologické
 • Obec:
  Velký Radkov, osada obce Vatětice
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Hartmanicko
 • Kraj:
  Plzeňský