Vyprávělo se po Albrechteckých chalupách, že první zdejší kostel začali stavět za skálou Luňáček. Co přes den postavili, to do rána zmizelo a zdi se objevily nad vsí. To se několikráte opakovalo, až stavitel jednou uviděl, jak jakýsi obr přenáší kameny určené ke stavbě. Byl to sám svatý Kryštof a z příkazu patronů kostela tím ukazoval, kde má být kostel postaven. Tedy ne z vůle lidí, ale z vnuknutí Božího. Zbytky kamení pak zůstaly rozházené na vrcholu Sedla.

Prameny a literatura

 • Adolf Daněk, Rukopisná sbírka, Muzeum středního Pootaví Strakonice

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Albrechtice, obec
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Sušicko
 • Kraj:
  Plzeňský