Kdysi dávno ležely husitské hordy mezi Bohdašiceni a Humpolcem. Hotovali se na hrad Kašperk, leč dobýt se jim jej nepodařilo. I vylili si vojáci svůj vztek na obyčejný lesní lid. Pálili, loupili a vraždili, když tu se v té zkáze objevil starý farář z Mouřence. Vydal se totiž povzbudit božím slovem humpolecké a husité jej na místě ubili a do země zahrabali. Když hordy odtáhly jinam, vzpomněli si farníci na svého duchovního a na jeho památku tam vztyčili bílá boží muka. Dodnes její silueta září do kraje.

Prameny a literatura

 • Hans Kollibabe, Sagen und Märchen aus dem Landkreis Bergreichstein, rukopis 1920-43, č. 7, Muzeum Šumavy Kašperské Hory

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Bohdašice, část obce Dlouhá ves
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Sušicko
 • Kraj:
  Plzeňský