Za švédských válek nechali páni ze zámku v Dlouhé Vsi vykopat tajnou chodbu pod zemí. Prý ústila až někde v lese u Otavy. Uběhlo mnoho času a jednou v těch místech lovila knížata se svými myslivci zvěř. Při tom se jim ztratil nejcennější z loveckých psů. Marně jej zverbovaní sedláci hledali na všech možných i nemožných místech. Za několik dní se po zámku rozneslo, že tam v noci straší. Prý po chodbách běhá vlkodlak a strašlivě vyje. Statečnějším to nedalo a začali hledat ve sklepích. A hle, našli staré padací dveře, a když je vypáčili, vyškrabal se z podzemí onen ztracený ohař. Také se vyprávělo, že jednou za zámkem ortal jeden sedlák a propadl se i s pluhem a dvěma volky do země.

Prameny a literatura

 • Franzi Flachovi vyprávěli hostinský Wolf a mlynář z Vranova 1894

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Dlouhá Ves, obec
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Sušicko
 • Kraj:
  Plzeňský