Jednou dřevaři z Dlouhé Vsi pracovali v lese. Jeden z nich lez po stromě a odřezával suché větve na otop. Tu si všiml, že je strom celý dutý. Rozhodli se jej porazit. Když kmen udeřil do země, rozlomil se a do mechu se vysypalo různé zlaté náčiní. Udivení muži přebírali poklad, když tu k nim přilétla straka a lidských hlasem promluvila: ,,Kdysi jsem lakotila a schraňovala toto zlato a pak jej musela po věky hlídat ve stromové skrýši. Nyní jste mne osvobodili z prokletí." Když to pták dopověděl, jako by se proměnil v bílý sen a zmizel v povětří. Šťastní mužové si zlato rozdělili a na památku tam nechali ze stromu vysoký pařez. Dodnes je znamením té příhody na nynější pastvině, které říkají Letní zátiší.

Prameny a literatura

 • Hans Kollibabe, Sagen und Märchen aus dem Landkreis Bergreichstein, rukopis 1920-43, str. 456, Muzeum Šumavy Kašperské hory

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Poklady
 • Obec:
  Dlouhá Ves, obec
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Sušicko
 • Kraj:
  Plzeňský