Za Mačicemi v rybníku zvaném Ostrov žil kdysi vodník. Opodál rozkládala se třešňová alej. Zde měl pronajato několik stromů známý peckař Krupička, hotový dobrák. Nastal čas úrody a třešně se musely hlídat před nenechavci. Vždy v poledně mu sem přinášel vnouček oběd. Jednou sedí stařeček před svojí strážní boudou a obědvá. Tu se před ním objevil malý zarostlý hoch a šišlavě ho prosí o něco k jídlu. Krupička pomyslil na děcko nějakého podomního obchodníka a povídá účastně: ,,Tu máš, nastav ruku" a připlácl mu na dlaň vrchovatou lžíci kaše. Když kluk dojedl, zašklebil se kopl do prázdného hrnku, až byl na střepy. Když jej peckař nazval darebou, utekl směrem k rybníku. Druhý den v poledne se před Krupičkou objevil znenadání starší člověk a žebrá o něco k jídlu. Peckař se na něj zkoumavě podíval a vidí, že se žebrák potutelně šklebí. ,,To je jistě táta toho včerejšího nezbedy," vyskočil a přetáhl neznámého lýkovým provazem. Náhle tu stál vodník, který vztekle zařval a hnal se do rybníka. Ani peckařův pes jej nedohonil. Od té doby měl peckař pokoj, snad se vodník odstěhoval jinam.

Prameny a literatura

 • Adolf Daněk, Rukopisná pozůstalost SOkA Strakonice

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Démonologické
 • Obec:
  Mačice, obec
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Sušicko
 • Kraj:
  Plzeňský