Směrem západním od města Sušice se rozprostírá zalesněný vrch, který má starobylé jméno Svatobor. Dříve jej zvali i Svatá pastvina či Svatý bor. Zde se nacházejí četné léčivé prameny, kam mnozí nemocní putují až z veliké dálky. Jeden ten pramen má jméno po dávné věštkyni a léčitelce. Když tato umírala, prosila své blízké, aby pak její mrtvé tělo naložili na vůz a k němu do jha zapřáhli dva bílé voly. Kde by se zastavili, tam si přeje být pohřbena. Když zemřela, bylo učiněno dle její vůle. Za vozem s mrtvou kněžnou kráčel smuteční průvod. Voli zastavili po dlouhé cestě právě v končinách Svatoboru. Když byla panna Vodolanka pohřbena, vytryskl vedle jejího hrobu silný pramen. I nazvali jej Vodolankou a do dnešního dne zde všechny poutníky občerstvuje a léčí. Nakonec zde vznikly lázně a ves téhož jména.

Prameny a literatura

 • Albrecht Chanovský, Vestigium Bohemiae Piae 1689

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Legendy
 • Obec:
  Odolenka, místo v katastru obce Odolenov
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Sušicko
 • Kraj:
  Plzeňský