Při Sušici jest studna zvaná Vodolanka. Její pramen vytryskl u hrobu jedné zbožné panny. Když je kraj postižený suchem, putují sem sedláčkové z okolí, modlí se u zřídla a do lahvic nabírají tuto požehnanou vodu. Pak s ní zalévají své studny a cisterny a věří, že vbrzku přijde déšť.

Prameny a literatura

 • Bohuslav Balbín, Rozmanitosti historické království Českého I 1679, str. 28

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Člověk a magie
 • Obec:
  Odolenka, místo v katastru obce Odolenov
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Sušicko
 • Kraj:
  Plzeňský