Mlynář Blaník z mlýna Tamíř u Petrovic byl veliký lakomec. Kde mohl přijít lacino k penězům, tam byl první. Jednou se vypravil na hrad Kašperk, neboť slýchával, že se tam zjevovaly dvě panny, které z hradního pokladu obdarovávaly chudé či osoby neštěstím postižené. Náš filuta se tam tedy vypravil a když se mu dobrodějky zjevily, vyprávěl jim, že je starý chudý mlynář, má dětí jako smetí a ještě prý nedávno vyhořel. Avšak panny prohlédly jeho lež a hned jej ztrestaly. Když se totiž vrátil domů, našel místo mlýna spáleniště. Noví majitelé si pro jistotu nechali vymalovat do štítu nového mlýna obraz svatého Floriána, ochránce před plameny.

Prameny a literatura

 • Obecní kronika Petrovic u Sušice, rukopis, 1927 str. 162

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Petrovice, obec
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Sušicko
 • Kraj:
  Plzeňský