Na velhartickém hradě nachází se zvláštní kámen, který je rozlomen ve dví, jako by byl uměle lidskou rukou rozštípen. To tehdá jakási děvečka u jednoho sedláka pojedla nesmírně mnoho jídla hned po přijetí Těla Páně. Náhle vše na tento kámen ze svého žaludku vyzvrátila a kámen okamžitě pukl a obě poloviny se od sebe na šest loktů vzdálily.

Prameny a literatura

 • Albrecht Chanovský, Vestigium Bohemiae Piae 1689

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Velhartice, městečko s hradem
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Sušicko
 • Kraj:
  Plzeňský