Za Velharticemi nad Rybníkem Buškem se rozkládá místní hřbitov. Kdysi tu prý jedna dívka bojovala o život se svým umrlým milencem, avšak z jeho hnátů neunikla. Od tě doby se její tvář zjevuje na štítě hřbitovního kostela v podobě tmavých skvrn. Toto místo se už mnozí pokoušeli zabílit, avšak dívčina tvář se objevuje znova a znova.

Prameny a literatura

 • Martin Stejskal, Labyrintem tajemna 1991

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Velhartice, městečko s hradem
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Sušicko
 • Kraj:
  Plzeňský