Další pasáček z dlouhé chvíle jednou prolézal rozvaliny. Tu přišel k nějaké jámě a když se do ní díval, spadla mu tam čepice. Slezl odvážně dolů a na dně ležela jeho čepice na hromadě zlata. Vedle hlídal poklad velký černý pes. Chlapec sáhl po čepici a chtěl už jít, když tu pes promluvil lidským hlasem: „Naplň si čapku a pak jdi po svých!“ Pasáček uposlechl a tak tak se vydrápal na povrch, neboť ho zlaté peníze tížily. Radostně spěchal domů a vypravoval rodičům o tom štěstí. Jeho kamarád se to dozvěděl a hned běžel k té jámě a schválně hodil svou čepici dolů. Pak za ní slezl a rychle hrabal zlato. Vtom na něj černý pes skočil a roztrhal ho na kusy. Pak se jáma zavřela a už ji nikdo více nespatřil.

Prameny a literatura

 • Karl Hofer in Waldheimat, str. 105-7, 1925

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Poklady
 • Obec:
  Hus, zřícenina u obce Záblatí
 • Okres:
  Prachatice
 • Region:
  Prachaticko
 • Kraj:
  Jihočeský