V lesích kotouňských řádili ve starých dobách loupežníci pod vedením svého hejtmana Frühaufa. Po čase, když už se lapkovskému řemeslu tak dobře nedařilo, zakoupil velitel loupežníků mlýn a stal se mlynářem. Ostatní se rozprchli po lesích, anebo skončili v rukách spravedlnosti. Nakonec se u vsi začaly zjevovat jejich nešťastné duše, jak sedí u ohně a čekají na své vykoupení. Lidé se báli tudy chodit, až se místní farář rozhodl a nechal z kostelní sbírky postavit kříž u cesty na Životice. Tím byli zelení braši vykoupeni.

Prameny a literatura

 • Josef Č. A P. Šampalík, Němní svědkové Prácheňského kraje, kraje pod Třemšínem a Pošumaví, rukopis

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Kotouň, část obce Oselce
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Horažďovicko
 • Kraj:
  Plzeňský