Jednou šli lidé do husineckého trhu a blízko městečka u rybníka spatřili na staré vrbě sedět podivného mužíka, který se na ně škaredil. Vodník! V sousedech hrklo, vždyť to bylo jistě zlé znamení a špatná nálada neopouštěla ani jindy dobře naladěné kramáře. Vtom se ozval výkřik: ,,Hoří, Husinec hoří!” Nad několika domy se vzepjal červený kohout a zvon bil na poplach. Protože však vál silný vítr, půl města lehlo popelem. Událost tato je zapsána černým písmem v pamětní knize Husince.

Prameny a literatura

 • Adolf Daněk, Písemná pozůstalost v Muzeu středního Pootaví, Strakonice

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Člověk a osud
 • Obec:
  Husinec
 • Okres:
  Prachatice
 • Region:
  Prachaticko
 • Kraj:
  Jihočeský