Vyprávělo se kdysi, že v místech u Zaboří vznikla jedna ves kvůli vzpouře sedláků. To se jednou vzbouřili někteří poddaní panství hoštického a utekli se do míst mezi Čečelovem a Čečulkou. A tak vznikla nynější vesnice Čečelovice.

Prameny a literatura

 • Čas přešel krajinou Zábořska b. v.

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Čečelovice
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Blatensko
 • Kraj:
  Jihočeský