Předek pánů Sulků ze Zálezel lovil v pralese kolem Brda. Tam narazil na dva medvědy. Jednoho proklál oštěpem, ale druhý se mezitím na něj vrhl. Statečný rytíř i tohoto medvěda nakonec udolal. Z každého medvěda poslal po jedné tlapě svému králi jako důkaz své oddanosti. Král byl potěšen a povýšil rytíře za tu statečnost do stavu vladyckého. I dostali jeho potomci do erbu dvě tlapy a psali se Čábuzští a Zálezští z Prostého.

Prameny a literatura

 • Jan Braun in Zlatá stezka R 16, Č 5-6, s. 75

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Zálezly
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Volyňsko
 • Kraj:
  Jihočeský