Tam, co je vrch Věnec, stávala kdysi hajnice. Tenkrát nosívali hajní na holích čakany, aby se mohli bránit dravé zvěři. Zvláště vlci často napadali stáda a odvažovali se až do vsí. Jednou jde zdejší hajný lesem a vidí vlčici, jak vleče živou kozu. A už jí běží naproti vlčata a těší se na hostinu. Muž chtěl kozu zachránit a udeřil čakanem do stromu. Vlčice kozu úlekem pustila, ale v té samé chvíli se vrhla na hajného. Strach o mláďata jí dodával sílu a muž již umdléval. Naštěstí šel okolo jakýsi soused, a tak spolu divou smečku udolali. A koza? Ta se brzy vzpamatovala z blízkosti vlčích zubů a poskakovala zpátky do vsi.

Prameny a literatura

 • Pozůstalost Adolfa Daňka, SOkA Strakonice

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Zálezly
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Volyňsko
 • Kraj:
  Jihočeský