V podzimním podvečeru jede cestou do Zdíkova kněz, páter Bernardin. Byl u nemocného s posledním pomazáním. Všude je znám jako dobrý a spravedlivý pastýř. Z lesů jdou mlhy a cesta se chýlí ke konci. A právě kousek od vesnice u tří lip se před koně postaví chlap s kyjem v ruce. ~ „Čeho si žádáš?“ ptá se pokojně kněz. „Tvého koně,“ sípá lupič a chce kněze strhnout ze sedla dolů. ~ Avšak jeho napřažená ruka náhle strnula a lupič je oslepen září. Samotná Panna Maria se vznáší nad otcem Bernardinem! ~ Duchovní užasl a pokorně sklonil hlavu. Záře pohasla, kůň sám pokračoval v cestě a ohromený lupič zůstal stát, dokud jej nezakryla tma. ~ Na památku toho zázraku byla postavena u tří lip kaplička Panny Marie. ~ Později nablízku vytryskl léčivý pramen, ke kterému putovali lidé z daleka. Kdo si tu omyl oči, uzdravil se v okamžení ~ Prošla léta. Jednou vichr vyvrátil jednu ze tří lip. Rolníci ji odklízeli a jeden povídá: „Což abychom porazili i ty zbylé? Jářku, dřeva by byla pěkná fůra!“ ~ Sotva však řízli do kmene, zachvěla se lípa a z kůry vytrysklo několik kapek krve. Ulekli se, nechali všeho a běželi rozhlásit ten zázrak vůkol. A tak tam ty lípy stojí dodnes.

Prameny a literatura

 • Adolf Daněk, Rukopisná pozůstalost, Muzeum Středního Pootaví Strakonice

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Legendy
 • Obec:
  Zdíkov
 • Okres:
  Prachatice
 • Region:
  Vimpersko
 • Kraj:
  Jihočeský