Chudí byli ve Vrbici vlastně všichni. Porodní babička Myslíková, které se říkalo Tonička, o tom věděla své a na všechno měla nějakou útěchu. Když přišla babit do nějaké pastoušky, místo koutního dárku měla pěkné vyprávění. První člověk Adam, víme, měl dvanáct dětí. Jednou mu Pán Bůh přikázal, aby přišel s celou svou rodinou. Adam si to ulehčil a polovinu dětí nechal doma. Bůh obveselen těmi drobátky, podělil je pěknými šaty a jinými rozličnými dary. Ubožátkům, které Adam před Stvořitelem zapřel, nedostalo se nic. A tak boháči pocházejí z těch prvních šesti a chudobní z těch odstrčených.

Prameny a literatura

 • Pozůstalost Adolfa Daňka, SOkA Strakonice

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Jak co vzniklo
 • Obec:
  Vrbice
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Volyňsko
 • Kraj:
  Jihočeský