Při hájovně Boubalově býval malý rybníček. Kdysi tam chodíval stařeček Roučů a zkoušel chytat ryby. Na hrázce tam v poledne sedával vodník a vyhříval se na sluníčku. Jednou se tam k nim zatoulal pes ze vsi a na vodníka se vztekle vrhl. Starý Rouča nemeškal a prutem psa odehnal. Plynula léta, plynula voda a chalupník měl stále plný koš úlovků. Jednou však přízeň vodníkova ustala, do rybníka se nastěhoval nový vody pán a sotva stařeček nahodil, byl stažen pod vodu. A kdyby tam nebylo mělko, sotva by se zachránil. Od té doby tam už nikdo ryby chytat nechodil.

Prameny a literatura

 • Pozůstalost Adolfa Daňka, SOkA Strakonice

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Démonologické
 • Obec:
  Vrbice
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Volyňsko
 • Kraj:
  Jihočeský