Původně na hrádku oseleckém, přenesena na hrad Rábí, potomně v Kraselově, nacházela se tajemná truhla. Byl to prý Boží dar svrchu řečenému rodu. O té truhle se již kolik set let vědělo, že když má někdo z toho rodu umřít, sama od sebe bouchá a klape víkem, takže se to po celém stavení rozléhá. Ale všechno nádobí, cínové talíře, hliněné džbány i hrnce, stojící na truhle, nejenže se nerozbije, ale zůstává nepohnuto. Vznikl pak ten obyčej, že hned jak se truhla ozve, všichni členové rodu jsou napomenuti, aby se na pozoru měli a na věci poslední mysleli. Na truhle se tento potvrzující nápis nalézá: „Slavná a vznešená od znamení smrti truhla se zachovává tuto v Krasilově v chrámu svatého Vavřince, v kteréžto truhle s mnohými příhradami někdy svatost, totiž relikvie a ostatky svatých od Karla, toho jména Čtvrtého, krále českého, schované a od Bedřicha z Dlouhé Vsi, probošta vyšehradského, tři sta let pánům z Dlouhé Vsi, totiž slavnému rodu Chanovskému, rodu Dlouhoveskému a rodu Častolárskému, všem z Dlouhé Vsi se píšícím, darována. Znamením, totiž silným a hřmotným klepnutím, vždy příští smrt některému z těch jmenovaných rodův zvěstuje a předpovídá.“

Prameny a literatura

 • Bohuslav Balbín in Miscellanea 1679

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Kraselov
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Volyňsko
 • Kraj:
  Jihočeský