Starý ovčák v Kraselově chodil často do kostela, ale přece o něm říkali, že je s Černým ve spolku. Až jednou to na něj prasklo! Do ovčína chodili čeledínové z panského dvora na hrátky a zrovna tuto něděli odpoledne se jich sešlo plno. Sedí a vypravují, když tu jeden z nich, Bártíček povídá: ,,To je ale divný mrak, podívejte se!“ A opravdu, letí k nim po nebi mráček v podobě ohnivého pruhu. Ovčák se také úkosem podíval a mumlá si: ,,Kam asi letí? Snadno se to dovím“ a zaběhl do světnice. Za chvíli je zpátky s černou knihou a začal šeptat záhadná slova. Když přeříkal několik řádek, mrak se níží k zemi a všichni už mohou rozeznat v mraku sedícího čerta. Šklebí se mrzutě a pazourech třímá stsarodávnou máselnici. ,,Kam ji neseš?“ volá na něj ovčák. ,,Do lesa k hájnici“ ošívá se čert. Ovčák mu však poručí: ,,Navrť nám hroudu másla, dřív nesmíš dál!“ Čert třikrát zatřepal dřevěnou nádobou a vyklopil hroudu másla. Ta spadla ovčákovi k nohám, čert pobídl svůj mrak a ztratil se nad lesem. Ovčák se vítězně dívá po čeledínech, jenže ti jsou bledí, že by se v nich krve nedořezal. Až za chvíli se vzpamatovali a prohlížejí si máslo. Vypadalo jako obyčejné, ale smrdělo sírou. Tak si s ním aspoň mazali boty. Ale že ho neubývalo, dostali strach a na Štědrý den jej hodili do božího ohně. Chytlo jasným plamenem, který vylétl komínem a ztratil se stejnou cestou jako dříve čert.

Prameny a literatura

 • Pozůstalost Adolfa Daňka, SOkA Strakonice

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Člověk a magie
 • Obec:
  Kraselov
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Volyňsko
 • Kraj:
  Jihočeský