Za třicetileté války obklíčila švédská armáda Vogelsang. Soldateska byla známá svou krutostí, a tak si obránci nedělali žádné iluze. Však to také dal najevo švédský důstojník, který se v prvních řadách opíral o velký kámen: „Jestli si myslíte, že vás ušetříme, to spíš tento kámen změkne!“ Najednou tvrdá skála povolila a ruka vojáka zapadla do kamene, jako by byl z másla. Důstojník byl nemálo vyděšen tím znamením, vojáci okolo zmalomyslněli, a tak bitva skončila úplnou porážkou Švédů. Památkou na ty časy zůstal dodnes jen onen kámen s otiskem vojácké ruky.

Prameny a literatura

 • Ladislav Stehlík, Země zamyšlená III. 1974, str. 244

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Podlesí/Vogelsang, osada obce Červená
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Kašperskohorsko
 • Kraj:
  Plzeňský