Kdysi dávno žili na Vogelsangu tři bratři. Byli to pěkní pacholci a nic jim nebylo svaté. Když přišly podzimní deště, pro pustou kratochvíli se bratři rozhodli, že si ze dřeva vyřezají společníka. Z borového kmenu vznikla postava s podivně velkou hlavou. I pojmenovali ji Horg. Oblékli toho muže do hadrů, klaněli se mu a prováděli s ním všelijaké kejkle. Večer, když uléhali k spánku, Horg obživl. Přisedl ke stolu a počal jíst. Jeden z bratrů si dodal odvahy a dřevěného muže vyhodil na dvůr. Potom zastrčil dveře na petlici. O půlnoci se však vrata rozlétla a Horg byl tu. Hromovým hlasem volal: ,,Prvního zamáčknu do peřin, druhého na prach rozdrtím, třetího odhodím do bažin!“. Od té chvíle nikdo již ty tři bratry neviděl. Stavení se rozpadlo a základy zarostly kopřivami a býlím. Dodnes tam ty trosky můžete vidět.

Prameny a literatura

 • Stachovský zápis, b.v.

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Člověk a magie
 • Obec:
  Podlesí/Vogelsang, osada obce Červená
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Kašperskohorsko
 • Kraj:
  Plzeňský