Za Nicovem se nachází v lesích skála plná balvanů. Ve vsi pod ní kdysi žil kameník Klement, který usiloval spasit duši svého hříšného předka, a tak v místním kostele učinil slib, že z jednoho z těch balvanů vytesá oltář k poctě Panny Marie. Pravidelně začal docházet nahoru ke svému svatému dílu, postil se a při práci rozjímal. Nad oltářem se soškou a křížkem nakonec vysekal letopočet. Oltářík byl vysvěcen a putovala sem procesí. Sám Klement však požehnání neobdržel, neboť posledních sedm let svého života prožil v krutých bolestech, až konečně vydechl naposledy. Jako by těch sedm let bylo nápodobou sedmi ran Matky Boží.

Prameny a literatura

 • Jaroslava Voráčková, Světýlka na Křemelné 1990, str. 38

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Legendy
 • Obec:
  Nicov/Nitzau
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Kašperskohorsko
 • Kraj:
  Plzeňský