Jednou přijel navštívit zdejší zlatonosné doly na řece Otavě český kníže. Když mu předložili velké množství zlata, obdivně zvolal: ,,Das ist reicherstein!“ čili po česku ,,Je to opravdu bohatý kámen!“ A tak vzniklo pojmenování místa kutačů – Reichenstein – Rejštejn.

Prameny a literatura

 • Pamětní kniha – Svobodné královské horní město Rejštejn 1888

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Rejštejn/Unterreichenstein
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Kašperskohorsko
 • Kraj:
  Plzeňský