Za časů třicetileté vojny kolem městečka často táhli Švédové. Vždy se rozložili na Paulinině louce. Jednou, když postavili tábor, vydali se do Rejštejna. Domky byly však prázdné, jen jeden nahluchlý stařec byl v jedné chýši. Ostatní předvídavě utekli do lesů. Vojáci se chtěli dozvědět, kam měšťané ukryli svůj majetek, a tak starce vyslýchali. Ten stále něco blábolil o lese a nikdo mu nerozuměl. Nakonec rozzuření Švédové starého muže mučili. Nic víc z něj však nedostali. Nakonec mu do hrdla nalili škvířící máslo a chudák zemřel.

Prameny a literatura

 • Stachovský zápis, b.v.

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Rejštejn/Unterreichenstein
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Kašperskohorsko
 • Kraj:
  Plzeňský