Paní Žofie Albínova z Helfenburka se podivuhodným způsobem jeptiškou stala. Byla zasnoubena jednomu rytířovi. I uspořádány slavné hody zásnubní, jedlo se a pilo na zdraví spanilé nevěsty a urozeného ženicha. Oba dva snoubenci seděli vedle sebe a tu panně Žofii pukl a rozlomil se zásnubní prsten, který si před chvílí na prst nasadila. Viděla v tom znamení Boží, že se nemá vdát za muže, ale stát se nevěstou Kristovou a vstoupit do kláštera. V tom okamžení byl konec hostiny. Žofie byla poslední rodu pánů z Helfenburka a stala se nakonec abatyší benediktinského kláštera sv. Jiří na hradě Pražském.

Prameny a literatura

 • August Sedláček, Hrady, zámky a tvrze království Českého, Prácheňsko

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Helfenburk, zříceniny hradu na katastru města Bavorov
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Vodňansko
 • Kraj:
  Jihočeský