Jeden tesař pracoval v revíru u Helfenburku. Jednou mu povídá pan nadlesní: „Přijďte sem o desáté večerní, půjdeme na Helfenburk, ale nikomu ani muk!“ V noci vyrazili ke zříceninám. Před půlnocí dorazili ke kamennému křeslu, kde se nadlesní posadil, a čekali. Za malou chvíli se z hradu rozlila záře a po cestě od brány sjíždí rytíř obetkaný stříbrným světlem. Má osedlaného jelena a tomu, světe div se, mezi parohy plane zlatý kříž. Zjevení pomalu putovalo kolem užaslých diváků, jen meč a ostruhy sem tam cinkly. Pak se jezdec se svým podivným ořem rozplynuli v lese. Nadlesní vstal a řekl: „Co jsem chtěl vidět, viděl jsem. Tesaři, pojďme!“ Na tom místě pak dal postavit lesácký kříž.

Prameny a literatura

 • Anna Pospíšilová, Zlatá stezka R 9 Č 2, str. 37-8

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Helfenburk, zříceniny hradu na katastru města Bavorov
 • Okres:
  Strakonice
 • Region:
  Vodňansko
 • Kraj:
  Jihočeský