Když šumavský poustevník Vintíř zestárl, žil ve své poustce a z ní se nevzdaloval. Stravoval se prostě z darů lesa i z almužen v podobě chleba. Vždy však pamatoval na tichou laň, která mu tam dělala společnost. Jednou uviděla svého pána ležet bezmocně na zemi. Udivené zvíře vedeno nebeskou mocí jalo se hledat pomoc. V té době tu lovil kníže Břetislav. Když mu laň vstoupila do cesty a chovala se klidně, pochopil, že zvíře mu dává nějaké znamení. I vydal se pomalu za ní, až jej dovedla do poustevníkovy chýše. Břetislav, hned poznal svého dávného kmotra a rádce. Hned nechal poslat pro biskupa Šebíře, aby Vintířovi posloužil v poslední hodince. Když se světec odebral k Bohu, knížecí družina odvezla tělo do Břevnovského kláštera, kde bylo pochováno. A laň? Ta se ztratila v šumavských hvozdech beze stopy.

Prameny a literatura

 • Milan Pokorný, Co vyprávěly Vydra s Křemelnou 2005

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Legendy
 • Obec:
  Březník – hora v katastru města Hartmanice
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Hartmanicko
 • Kraj:
  Plzeňský