Kníže Břetislav si velice cenil Vintířovy práce při budování stezek vedoucích z České země do ciziny. Vždyť po nich také putovalo všemožné zboží. I pověřil kníže šumavského poustevníka také dohledem nad placením mýtného. Vintíř se zamyslel a pak požádal svého vládce, aby mu daroval hejn o husí. Břetislav se podivil, avšak ned se mu dostalo vysvětlení. „Můj kníže, dozajista znáš starořímskou legendu, jak bdělé husy zachránily Kapitol. Tak i já chci husy nasadit při březnické cestě, aby v noci nemohli nepoctivci proklouznout bez placení.“ A tak husy dělaly na Šumavě svou záslužnou práci a také vedly lidské plémě k poctivosti. Nu, co jiného by dělaly, vždyť nad nimi vládl lesní světec přenáramný.

Prameny a literatura

 • Adam Jist, Kopa kopců 1991

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Legendy
 • Obec:
  Březník – hora v katastru města Hartmanice
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Hartmanicko
 • Kraj:
  Plzeňský