Pod Harmanicemi u odbočky na Palvínov se kdysi rozkládal židovský hřbitov. Lidé si vypravovali, že se tam v noci zjevuje duch zdejšího rabína a střeží klid svých souvěrců. Kdo by chtěl rabína rušit, před tím se okamžitě rozplyne.

Prameny a literatura

 • Emil Šnicar, Sbírka pověstí a zvyků z Dolejšího Těšova in Sušické listy 1928

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Židovské
 • Obec:
  Hartmanice, město
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Hartmanicko
 • Kraj:
  Plzeňský