Vydaly se jednou dvě rozjívené děti z Kochánova do lesa. Když se šíralo, objevila se nad blízkou bažinou světélka. Děti se ulekly a běžely lesem, až narazili na malou poustevnu. Uvnitř klečel na modlitbách starý poustevník. Děti se osmělily a začaly se světélkům vysmívat. Najednou stála světélka pod okýnkem, tlučou na dveře až všechno řinčí a dobývají se dovnitř. Usoplenci se v hrůze schovávají pod stůl a lezou poustevníkovi pod vousy. Tu řekl svatý muž: „Hledejte v kapsách chlebové drobečky a nasypejte je na práh!“ Jakmile to děti udělaly, světélka se utišila a všechny ty uspokojené dušičky se zase odebraly tančit nad močál.

Prameny a literatura

 • Stachovský zápis, rukopis, b. v.

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Člověk a magie
 • Obec:
  Kochánov, osada města Hartmanice
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Hartmanicko
 • Kraj:
  Plzeňský