U jednoho sedláka na Paštích se právě sklízel len. Večer už měli všichni ukrutný hlad, nejvíce chlapec, který dílo přenášel, jak bylo třeba. Když všichni zasedli kolem stolu k ovocné polévce, musel se hoch na své místo protáhnout v božím koutě. Při tom shodil dřevěný kříž, který jej udeřil do hlavy. Ve zlosti výrostek začal nadávat, popadl kříž a hodil jej pod stůl. Hospodář mu rouhání prominul. Avšak rduhý den měl chlapec nosit vápno na stavbu nové stodoly. Když se naklonil nad karbovací jámou, spadl do vápna. Když ho z ní vytáhli, vápno ho oslepilo. Tak byl za své chování u stolu potrestán.

Prameny a literatura

 • Hans Kollibabe, Sagen und Märchen aus dem Landkreis Bergreichstein, rukopis 1920-43, str. 27, Muzeum Šumavy Kašperské hory

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Člověk a osud
 • Obec:
  Paště, tři osady patřící k zaniklé obci Stodůlky
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Hartmanicko
 • Kraj:
  Plzeňský