Chudý drvař z Paští pracoval usilovně na Křemelné, neboť měl doma kupu dětí a výdělek býval nepatrný. Tu se před ním zjevil malý mužíček, sedl si vedle něj na pařez a sliboval mu pomoc. „Pojď za mnou a na nic se neptej“ řekl mu a vedl ho do opuštěné štoly. Zde ze stropu visela zlatá šiška. „Vezmi si ji a kup sobě i rodině chléb a pořádné šaty!“ Poté zmizel. Dřevorubec udeřil sekyrou do šišky, avšak držela v kamení pevně. Teprve při třetím nejsilnějším úderu spadla a jasně zazvonila o podlahu. Ale běda, odrazila se a zmizela dole v temnotách. Marně zoufalý muž prolézal labyrint chodeb, až na sobě šaty roztrhal. Nenašel ji.

Prameny a literatura

 • Stachovský zápis, rukopis, b. v.

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Poklady
 • Obec:
  Paště, tři osady patřící k zaniklé obci Stodůlky
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Hartmanicko
 • Kraj:
  Plzeňský