V okolí Hlavňovic se kladou na pěšinách přes potoky prkna z rakví. Ta lidé vždy označí třemi křížky, aby ten, kdož tudy kráčí, na duši zemřelého krátkou modlitbou vzpomněl.

Prameny a literatura

 • Josef Václav Hora, Procházky po školních okresech Strakonickém a Sušickém 1894

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Hlavňovice, obec
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Sušicko
 • Kraj:
  Plzeňský