Zdejší ševci neměli k peprnému slovíčku nikdy daleko. A když bylo proneseno s humorem, pěknou historku si pak vyprávěli lidé v širokém okolí. Kdysi v Horách, jak se říkávalo, ouřadoval švec Ouda. Nosíval své zboží často po jarmarcích, a tak se tentokráte chystal do Přeštic. Vše si zabalil a chystal se vyrazit časně ráno na cestu. Když se pak maně probudil, nakázal své ženě, aby se podívala okýnkem ven, zda-li již svítá. Žena, ještě napolo spící, vstala, ale namířila si to k almárce. Když rozhrnula její záclonky, ohlásila: ,,Klidně spi, je tam ještě tma jak v ranci." A tak spali dál a dál, až zaspali. Od té doby se Oudovic almárka stala pověstnou.

Prameny a literatura

 • Jan Kopp, Ševci na Šumavě

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Škádlivky
 • Obec:
  Hory Matky Boží, obec
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Sušicko
 • Kraj:
  Plzeňský