Sládek Červený, který pracoval v pivovaru na Horách Matky Boží, si usmyslel, že bude vyvolávat erta, aby si pomohl k majetku. Tak se také stalo. Udělal na podlaze kruh ode zdi ke zdi, jenom kamna vynechal. Do kruhu vzal ženu a děti a ještě putýnku s vodou, kdyby někdo z nich náhodou omdlel. Všem zavázal oči šátkem a ženě přikázal, až on bude s čertem mluvit, aby se zpod šátku nedívala. A začal vyvolávat. Čert přišel kamny a vztekle zařval, neboť se mu to nelíbilo. Žena zaslechla strašný hlas, strhla šátek z očí a v tu chvíli omdlela. Muž položil černou knihu a viděl, že je zle. Uchopil tedy knihu do opačné ruky a začal číst zaříkávání pozpátku a druhou rukou omýval ženu, aby přišla k sobě. Proto nedostal sládek nic a čert odešel kamny i s pokladem.

Prameny a literatura

 • Vyprávěl Václav Rataj, Kunratice u Prahy, zaznamenal Čeněk Zíbrt in PNP Praha

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Člověk a magie
 • Obec:
  Hory Matky Boží, obec
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Sušicko
 • Kraj:
  Plzeňský