Když v městě Sušici poškodil oheň chrám Panny Marie, rozhodli se měšťané, že pořídí na oltář novou sochu světice. Zadali ji u mistra Jana z Kolince. Pro hotovou sochu si přišel s pomocníky sám páter Silvius. Naložili sochu na nosítka a vydali se s ní do Sušice. Šli přes Puchverk do Mokrosuk, kde pod staletou lípou odpočívali. Poblíž Hor Matky Boží už nosiči nemohli a klesli u cesty. Když se po chvíli sebrali a chtěli nosítka se sochou Panny Marie zvednout, nešlo to. Jako by ji tajemná pouta vázala se zemí. Páter Silvius se rozeběhl do městečka a svolával měšťany k tomu zázraku. Všechny pak odvedl k soše a vzýval ji, aby projevila svou vůli, zda má zůstat zde či zda chce být odnesena do Sušice. Pojednou se ze sochy zvedla záře a oslnila všechny kolem. Delší dobu tak plála, až začala stoupat do výše, blednout a zcela zmizela. Na to znamení ji lidé ve slavném procesí donesli do místního kostela Panny Marie, kde již také zůstala.

Prameny a literatura

 • Regesta českých pověstí, Ústav pro etnografii a folkloristiku Praha

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Legendy
 • Obec:
  Hory Matky Boží, obec
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Sušicko
 • Kraj:
  Plzeňský