Jednou se vydali dva dřevaři do lesa na Svatoboru. V prudkém svahu narazili na neznámou studánku. Když chtěli změřit její hloubku, nedosáhli na dno. Ve vodě zmizela i dlouhá souška. I dlouhatánský zatížený provaz nedošel dna. Tak se ukázalo, že v hoře je ukryto veliké jezero. Až bude Sušickým v jedné vojně zle, jezero se vylije do údolí a zničí celé nepřátelské ležení.

Prameny a literatura

 • Rudolf Kleinschmidt, rukopis, b. i.

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Svatobor, hora u města Sušice
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Sušicko
 • Kraj:
  Plzeňský