Jednou sváželi dřevaři klády ze Svatoboru. Již všechny povozy odjely, jen poslední nemohl se ani hnouti, ač se pár koní napínal k vysílení. Tu se objevil bílý kůň, který se sám zapřáhl k vozu a dotáhl vysoko naloženou fůru až k vazišti pramenů u Otavy.

Prameny a literatura

 • J. K., rukopisná sbírka, b. i.

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Svatobor, hora u města Sušice
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Sušicko
 • Kraj:
  Plzeňský