Šla jedna stařenka ráno na houby do Svatoboru. Hledá, hledá a jde stále hlouběji, až přišla mezi tajemné velikány a za nimi příkrou skálu. Když přišla blíž, spatřila při ní postavený kamenný oltář. Před ním se modlil stařec s bílým vousy a jeho gesta mířila k nebi. Babka se polekala a stojí jako zařezaná, aby snad muže nevyrušila z posvátného poslání. Jen ještě chvilku trvalo zjevení a pak vše zmizelo. Stařenka chvátá do města a všude vypráví, že se jí nahoře zjevil pohanský žrec.

Prameny a literatura

 • Jana Bláhovcová, rukopis 1911 in Adolf Daněk, Rukopisná pozůstalost SOkA Strakonice

Další pověsti z této obce

 • Kategorie:
  Historická a místní
 • Obec:
  Svatobor, hora u města Sušice
 • Okres:
  Klatovy
 • Region:
  Sušicko
 • Kraj:
  Plzeňský